GRAFICE ADMITERE 2022_CLASA A VIII-A

Calculul mediei de admitere _ liceu _2022-2023

Probe de aptitudini_ licee vocaționale

Metodologia de organizare și desfățurare a admiterii în învățământul profesional de stat

Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual de stat _2022-2023

Metodologia admiterii _ ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL

CALENDAR ADMITERE ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL

Telefon: 0233242520

Adresa de e-mail: scoala.dobreni@yahoo.com – pentru probleme legate de admitere